מעצר ימים

רקע

זהו למעשה המעצר הראשוני, לרוב תחילת דרכה של החקירה הגלויה, ובטרם הגשת כתב האישום. ככלל, מעצר זה ניתן לבצע רק על פי צו מעצר שניתן על ידי ביהמ"ש, תחילתו של המעצר בהחלטת קצין משטרה על מעצרו של החשוד ל24 שעות לחילופין לשחרר אותו בערובה בתחנת המשטרה בתום 24 שעות או קודם לכך, חובה להביא את העצור בפני שופט לצורך הארכת מעצרו בהקדם האפשרי – ולכל היותר תוך 24 שעות. במקרים חריגים, קצין ממונה רשאי להשהות את הבאת העצור בפני שופט לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר.

העילות לביצוע המעצר

  1. חשד סביר שהחשוד ישבש הליכי חקירה או משפט, יעלים רכוש, יתחמק מחקירה,יפגע בראיות או ישפיע על עדים.
  2. חשד סביר שהחשוד יפגע בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.
  3. צורך בנקיטת הליכי חקירה היכולים להתקיים רק כשהחשוד נמצא במעצר.
  4. מעצר לצורך ביצוע בדיקה פסיכיאטרית.
  5. מעצר של אדם הנמלט ממשמורת חוקית.

הארכת מעצר ימים

בתום 24 שעות המעצר הראשוני, אשר בסמכות קצין המשטרה, על היחידה החוקרת להביא את החשוד בפני שופט אשר יכול להחליט על המשך מעצרו, שחרורו לאלתר או בתנאים שייקבעו, בסמכותו להאריך את המעצר לתקופה של עד 15 יום. בתום תקופה זו רשאי השופט להאריך את המעצר פעמים נוספות ובלבד שסה”כ משך המעצר לא יעלה על 30 יום. במידה והבקשה להארכת המעצר מוגשת באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי השופט להורות על הארכת המעצר לתקופות נוספות עד לסך מצטבר של 75 יום. שופט בית המשפט העליון רשאי להאריך את המעצר מעבר לכך לתקופות של 90 יום.

על מנת שבית המשפט יורה על הארכת מעצר ימים, חייבים להתקיים 4 תנאים מצטברים:

  1. חשד סביר שהחשוד אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו.
  2. העבירה הינה מסוג עוון או פשע.
  3. קיימת עילת מעצר חוקית.
  4. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בחלופת מעצר בתנאי ערובה.

הזכות להיוועץ בעורך דין במעצר ימים

מהרגע שהמשטרה החליטה על מעצר חשוד, קמות לו באופן אוטומטי זכויות, אולי החשובה שבהן היא זכות ההיוועצות בעורך דין בעת מעצר ימים הינה ”זכות יסוד” חוקתית ומהרגע בו הודיע על רצונו זה למשטרה, עליה ליצור קשר עם סנגורו, בהקדם האפשרי, ובמידה והודיע על הגעתו תוך פרק זמן סביר- ימתין החוקר לבואו של עורך הדין.

מעצר הימים, ובמיוחד השעות הראשונות, הינן "זמן הזהב" של היחידה החוקרת, לרוב העצור מופתע ממעצרו והמשטרה תנסה לנצל זאת עד תום, לגרום למצב תודעתי ופיזי  קשה, וגרום לחשוד להודות או למסור גרסה שתסבך אותו, לאחר מכן יהיה קשה מאוד לתקן את הנזקים.

היה ונעצרתם צרו איתנו קשר באופן מיידי, ואנו נגיע אלייכם ונלווה אתכם, עד הגעתו למקום החקירה אין לענות ולו על שאלה אחת, קל וחומר שאין להתחיל את החקירה.

בכל שאלה בכל עת, מוזמנים לפנות אלינו בטלפון או במייל.

לתיאום פגישת יעוץ צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן