הסדר מותנה

הסדר מותנה במשפט הפלילי

מהו הסדר מותנה?

"הסדר מותנה" הוא הסכם שנערך בין המדינה באמצעות יחידות ההסדר המותנה המשטרתית או הפרקליטות, לבין חשוד במסגרתו החשוד מודה בעובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר. המדינה מצידה מתחייבת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו ולסגור את תיק החקירה בעילה של "סגירת תיק בהסדר", וזאת לאחר שימלואו התנאים שנקבעו בהסדר.

בתקופה הקודמת להליך זה, כל תיק פלילי שנפתח לחובת חשוד במשטרה היה מסתיים או בהגשת כתב אישום או נסגר. בשנת 2013, נוספה עילת הסגירה "סגירת תיק בהסדר".

ההליך של הסדר מותנה מהווה חלופה להליך הפלילי המתנהל בבית המשפט, במקום שאזרחים ללא עבר פלילי אשר זוהי מעידה ראשונה בחייהם יאלצו לנהל הליך משפטי בבית המשפט, על כל המשמעויות הנלוות לכך, נולד לו הליך חדש המאפשר לסיים את עניינם ללא הרשעה בדין, ללא השפעה על עתידם האישי והתעסוקתי.

מהם התנאים לעריכת הסדר מותנה?

א. התבוע סבר כי קיימות ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין

ב. לחשוד אין עבר פלילי שנצבר בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה נשוא ההסדר.

ג. התובע סבור כי העונש המתאים לעבירה אינו כולל רכיב של מאסר בפועל ולרבות בעבודות שירות.

באילו עבירות ניתן לערוך הסדר מותנה?

היחידה להסדרים מותנים במשטרה מוסמכת לערוך הסדר מותנה בעבירות הבאות: איומים, הסגת גבול, מעשי פזיזות ורשלנות בחיה, תקיפה (ללא גרימת חבלה), גניבה (ללא אלימות או התפרצות), היזק לרכוש, הזנחת השמירה על כלי ירייה וחומרים מסוכנים, השתתפות בתגרה, החזקת נכס החשוד כגנוב, הטרדה באמצעות מתקן בזק, העלבת עובד ציבור, מכירה ואספקת אלכוהול לקטין. להפרקליטות מוסמכת לערוך הסדר מותנה במגוון עבירות כאשר הנפוצות ביותר הן עבירות: קבלת דבר במרמה, זיוף ושימוש במסמך מזויף, השארת ילד ללא השגחה ומעשה מגונה.

התנהלות נכונה מול הרשויות לקראת הסדר מותנה

לפני שמגיעים לפגישת משא ומתן ביחידת ההסדר המותנה, חשוב מאד לקבל את חומר החקירה וטיוטת כתב האישום על מנת להעריך את חוזקן של הראיות בתיק החקירה.

לחשוד נתונה הזכות להיוועץ בעו"ד ולשכור את שירותיו על מנת שילווה את החשוד לאורך כל ההליך מתחילתו ועד לסגירת התיק בהסדר מותנה.

חשוב מאד להיוועץ בעו"ד פלילי עוד קודם שחותמים על הסדר מותנה שכן, על מנת שיעריך את חוזק הראיות, האם יש בהן די כדי להצדיק העמדה לדין והגעה להסדר מותנה או שמא מדובר בתיק שאמור להיסגר.

התנאים שניתן לכלול בהסדר מותנה

במסגרת הסדר מותנה ניתן לכלול את התנאים הבאים: תשלום קנס לאוצר המדינה, תשלום פיצויים לנפגע העבירה, חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה, שילוב בתכנית טיפול ושיקום, ביצוע עבודות של"צ ונקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה (כגון: מכתב התנצלות או השבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות ממקום תעסוקה, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).

התנאים שייקבעו בהסדר המותנה נקבעים תוך התחשבות בשיקולי הענישה והעקרונות המנחים את בתי המשפט לפני גזירת העונש על נאשם.

המשמעות של הסדר מותנה

לאחר שהחשוד מילא את כל התנאים שהתחייב להם במסגרת ההסדר, יחידת ההסדרים תסגור את התיק הפלילי בעליה של "סגירה בהסדר" הרישום הפלילי יתעכן בהתאם. עד למילוי התנאים כולם התיק ישאר בסטטוס מב"ד (ממתין לבירור דין).

בסגירת התיק בהסדר מותנה החשוד מסיים את ההליך הפלילי מבלי שנאלץ לנהל הליך משפטי בבית המשפט וחשוב מכל מבלי שהורשע בדין. חשוב לדעת, עדיין לחובת החשוד קיים רישום בדבר סגירת התיק בהסדר שמידע אודותיו יכול להימסר רק לגופים ספציפיים המוזכרים בחוק, כגון גופי בטחון המדינה.

סירוב החשוד להסדר מותנה או אי עמידה בתנאי ההסדר

סירוב לעריכת הסדר מותנה בעניינו, להתחייב למלא אחר התנאים או עמידה בתנאים תגרור הגשת כתב אישום לבית המשפט, למעשה טיוטת כתב האישום הופכת לכתב אישום בבית המשפט.

קיימת חשיבות מכרעת כי לפני ניהול משא ומתן וחתימה על הסדר מותנה, כי החשוד ייעזר בשירותיו של עו"ד פלילי מקצועי ובעל ניסיון בתחום אשר ילווה את החשוד לאורך כל ההליך, ינהל עבורו משא ומתן מול הרשויות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורו.

לתיאום פגישת יעוץ צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן