עונש על החזקת סמים קלים לשימוש עצמי

עונש על החזקת סמים קלים לשימוש עצמי

החזקת סם לצריכה עצמית

פקודת הסמים קובעת איסור על החזקת סם מסוכן ללא אישור מתאים. למשל, היתר לשימוש בקנאביס רפואי שניתן לחולים רבים הזקוקים לקנאביס כתרופה.

על פי הפקודה, המחזיק בסם מסוכן לצריכתו העצמית עובר עבירה על פי הפקודה שהעונש שבצידה הוא עד שלוש שנות מאסר.

למידע נוסף לחצו כאן

מהי הכמות המוגדרת לצריכה עצמית:

סוג הסם הכמות
קנבוס (מריחואנה, גראס) 15 גרם
שרף של קנבוס (חשיש) 15 גרם
אופיום 2 גרם
לס”ד 3 יחידות
קוקאין 0.3 גרם
הרואין 0.3 גרם
מתדון 0.15 גרם נטו
מורפין 0.3 גרם
משרת אופיום 0.3 גרם תכולת מורפין נטו
פתידין 1 גרם נטו
מתאפמטאמין 0.2 גרם נטו

 

התוספת השנייה לפקודת הסמים מגדירה מה הכמות המוגדרת על פי החוק ככמות המותרת להחזקה לצריכה עצמית על פי משקל:

ניתן לטעון לשימוש עצמי, גם במקרים בהם הכמות עולה על הכמויות המצוינות בפקודה. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, על הטוען להוכיח כי הוא צורך כמויות גדולות של הסם המסוכן וכי ברשותו מקור מימון לרכישת הסם על אף העלויות הגדולות שלא באמצעות סחר בסמים.

במקרים גבוליים, הנטייה תהייה לקבל את טענות הנאשם ולייחס לו עבירה של צריכה עצמית. אולם, גם במקרים רבים אחרים, בהם כמות הסם הייתה גדולה משמעותית מהכמות המוגדרת על פי החוק, ניתן לשכנע בהחזקת לשימוש עצמי.

לסוג הסם שנתפס ישנה משמעות רבה. התייחסות התביעה ובתי המשפט תהייה שונה כאשר מדובר על החזקה של סם קנאביס, לבין החזקת סם– קוקאין, הירואין, אקסטזי  MDMA, LSD  וכו'.

עבירת קנס – החזקת קנאביס

בתאריך 01.04.2019, נכנס לתוקפו תיקון לפקודת הסמים המסוכנים אשר קובע כי בגיר שביצע עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית (עד 15 גרם- ללא שיקול דעת) בפעם הראשונה יקבל קנס כספי בסך 1,000 ₪. במקרה של עבירה שנייה בתוך פרק זמן של חמש שנים יוטל כפל קנס – 2,000 ₪.

התיקון חל על מי שבעת ביצוע העבירה הוא בגיר, התיקון לא חל על חיילים, עליהם חל חוק שיפוט צבאי, דומה המצב  בעניין אסירים ומי שמצוי בפיקוח שירות בתי הסוהר.

התיקון לחוק גם לא חל על מי שבחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה הורשע בעבירה מסוג פשע, עבירה שהעונש בצידה הוא לא פחות משלוש שנות מאסר.

מי שקיבל לידיו הודעת תשלום קנס בגין ביצוע עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, רשאי לבחור בין שלוש אופציות – לשלם את הקנס, לבקש לבטל את הקנס או לבקש להישפט.

תשלום הקנס תוך 60 ימים מיום קבלת הקנס, תשלום הקנס כמוה הודאה בביצוע העבירה וגרור רישום במרשם מיוחד המנותק מהרישום המשטרתי הרגיל.

מי שיבחר להגיש בקשה לביטול הודעת הקנס המיוחדת או כי ברצונו להישפט על העבירה, יכול לעשות כן תוך 30 ימים מיום קבלת הקנס, הגשת קשה לביטול הקנס לא דוחה את מועד התשלום.

הוגשה בקשה לביטול הקנס ונדחתה, רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על דחיית בקשתו לביטול הקנס.

במידה והוגשה בקשה להישפט,  המשטרה תעמיק בחקירת התיק הפלילי, שליחת הסם למעבדה לצורך חוות דעת וכו' והנקנס יזומן לחקירה משטרתית באזהרה.

במידה ובית המשפט ירשיע את הנקנס בביצוע העבירה הוא יכול להטיל ענישה חמורה יותר – קנס שלא יפחת מפי 3 מהקנס שהיה נקוב בהודעת הקנס ואף יכול להטיל על הנקנס ענישה הכוללת תשלום הוצאות משפט אם ייקבע כי ניהול ההליך נעשה שלא בתום לב או תוך הכבדה על קיומם של ההליכים בפני בית המשפט.

  • מי שהחזיק או השתמש בקנאביס בפעם השנייה בתוך חמש שנים, צפוי לכפל קנס – 2,000 ₪.
  • מי שהחזיק או השתמש בקנאביס לצריכה עצמית בפעם שלישית תוך חמש שנים, יופנה להליך של סגירת התיק בהליך של הסדר מותנה.
  • מי שהחזיק או השתמש בקנאביס לצריכה עצמית בפעם הרביעית, יופנה להליך פלילי רגיל.

בכל שאלה בכל עת מוזמנים ליצור קשר בטלפון או במייל.

לתיאום פגישת יעוץ צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן