פסילה מנהלית

פסילה מנהלית לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה

פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה מוסדרת בפקודת התעבורה בסעיף 47 לפקודת התעבורה. קצין ברדת מפקח ומעלה מוסמך לכך על פי החוק, בעבירות תעבורה מסיימות ולזמנים שהוכתבו בחוק.

שימוע ע"י קצין משטרה: נטל השוטר את רישיון הנהיגה ייתן לנהג אישור על נטילת רישיון

וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שנקבע, בפני קצין משטרה, אישור שניתן כאמור ע"י השוטר יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד השימוע.

שיקולי הקצין בבואו להחליט על פסילה מנהלית:

  1. מסוכנות – מניעת סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של הנהג.
  2. ראיות לכאורה –אם קיימות ראיות לכאורה המצביעות על כך שהנהג עבר עבירה.

תקופת הפסילה

על פי סעיף 47 לפקודת התעבורה אם הקצין סבור לאחר בחינת הראיות, כי קם יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום בעבירות בהן קמה לו סמכות על פי החוק הוא יכול לפסול רישיון מנהלית לתקופות הבאות:

  1. בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים, במקרה זה אין לקצין שום שיקול דעת והוא חייב לפסול את הנהג ל 90 יום.
  2. בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – עוד בטרם הגשת כתב האישום רשאי הקצין לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.
  3. בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת מעל 41 קמ"ש בדרך עירונית ומעל 51 קמ"ש (לא 50 קמ"ש כפי שכולם חושבים) בדרך בין עירונית ובעבירות נוספות, רשאי הקצין לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
  4. לקצין סמכות לפסות את הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה גם בהיעדרו, כלומר במצב בו הנהג לא התייצב לשימוע. חשוב לציין כי קמה לנהג זכות להיות מיוצג ע"י עו"ד בשימוע בפני קצין המשטרה.

בקשה לביטול פסילה או קיצור הפסילה המנהלית:

  1. לאחר שהחליט קצין משטרה על פסילה מנהלית, ניתן להגיש ללא דיחוי בקשה לביטול הפסילה או קיצור הפסילה המנהלית לבית משפט לתעבורה.
  2. על בית המשפט לבחון את שיקול דעת של הקצין ובכלל זה את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
  3. במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראיות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג הוא רשאי לבטל את הפסילה או לקצר את הפסילה המנהלית.
  4.  לנהג זכות ערר לבית המשפט המחוזי במידה והבקשה אינה מתקבלת.

לתיאום פגישת יעוץ צור קשר ונשוב אליך בהקדם

דילוג לתוכן